تهران، خیابان سپاه، بین پل چوبی و میدان سپاه، شماره 116

 

خطوط سامانه تندرو (BRT)

می توانید در خط یک اتوبوس های تندرو (سه راه تهرانپارس– پایانه آزادی) در هر ایستگاهی سوار شوید و سپس در ایستگاه “پل چوبی” پیاده شوید، سپس حدود ۵۰۰ متر به سمت شمال در خیابان سپاه حرکت کنید به مرکز نماطب خواهید رسید.

خطوط مترو

مسیر شماره ۱: خط ۲ مترو (فرهنگسرا – صادقیه): می توانید در این خط در هر ایستگاهی سوار شوید و سپس در ایستگاه “دروازه شمیران” پیاده شوید، آن گاه مسیر کوتاهی سوار تاکسی به مقصد خیابان سپاه شوید، روبه روی مرکز نماطب پیاده شوید.

مسیر شماره ۲ : خط ۲ مترو (فرهنگسرا – صادقیه): می توانید در این خط در هر ایستگاهی سوار شوید و سپس در ایستگاه “میدان امام حسین(ع)” پیاده شوید، آن گاه مسیر کوتاهی سوار تاکسی به مقصد پل چوبی شوید، سپس حدود ۵۰۰ متر به سمت شمال در خیابان سپاه حرکت کنید به مرکز نماطب خواهید رسید.

خطوط تاکسی

مسیر شماره ۱: می توانید به مقصد میدان سپاه از خیابان طالقانی، خیابان شریعتی و میدان شهدای هفتم تیر سوار تاکسی شوید، سپس حدود ۵۰۰ متر از میدان سپاه به سمت جنوب در خیابان سپاه حرکت کنید به مرکز نماطب خواهد رسید.

مسیر شماره ۲ : می توانید به مقصد پل چوبی از خیابان آزادی و خیابان دماوند سوار تاکسی شوید، سپس حدود ۵۰۰ متر از پل چوبی به سمت شمال در خیابان سپاه حرکت کنید به مرکز نماطب خواهد رسید.

وسیله شخصی

مسیر دسترسی و دستیابی به نماطب با وسیله شخصی از طریق لینک موجود در سایت امکان پذیر است.